• slider image 283
:::

教務處 王郁菁 - 校園訊息公告 | 2019-08-19 | 人氣:133

臺南市安南區土城國民小學108學年度體育、特教 長期代理教師甄選第一次招考結果暨第二次甄選公告

 

第一次甄選結果:正取:從缺(無人報考)

 

第二次甄選報名時間:108年8月20 日(二)9時 至108 年 8月 20日(二)下午4點止

 

第二次甄選日期:108年8月21日(三)上午 9 點

                              (請於 8 點 30 分 至 教務處報到)

  •  
    1) 108年度臺南市土城國小代理甄選簡章及報名表、切結書等108 08 10.odt
  •  
    2) 108年度臺南市土城國小代理甄選簡章及報名表、切結書等108 08 10.pdf
:::

土城粉絲團

萌典查詢

成語隨時背

ㄊㄧ ˊ ㄍㄤ    ㄑㄧㄝ ˋ ㄌㄧㄥ ˇ
綱,魚網上的總繩;挈,提起。全句是說「提起魚網的總繩,提起衣服的領子。」比喻抓住事理的重點。
more...

待修通報